Yritysjohdon raportointi.

Excelsior on yritysjohdon raportointiohjelma, jolla yritysjohto voi itse helposti ja tehokkaasti ennakoida yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta tulevina kuukausina ja vuosina.
Excelsior on työkalu yrityksen rullaavien tulos- tase- ja rahoitusennusteiden laadintaan sekä tuloksen, taseen ja rahoitusaseman simulointiin kuukausi- ja vuositasolla. Ohjelman käyttöönottoon tarvitaan vain muutama tunti.

Lue lisää »

Realistiset tavoitteet.

Excelsior Pk-yrityksen talouden suunnittelu- ja seurantaohjelman toteutuneeseen kirjanpitoon pohjautuvat selkeät juoksevat kuukausiennusteet kertovat kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta kaiken tarvittavan ja sillä on helppo seurata missä ollaan, mikä on mahdollista ja mihin tulee pyrkiä. Tavoitteiden tulee olla realistisia mutta tavoitteellisia.

Lue lisää »

Ennakoivat raportit.

Tulos-, tase- ja rahoitusennusteita seuraamalla on helppo suunnitella yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Kuukausittaisia ja vuosittaisia muutoksia seuraamalla saa parhaiten käsityksen toiminnan tasosta ja suunnasta.

Lue lisää »

Asiantuntemus.

Ekonomi Pekka Lehtinen on vuodesta 1997 keskittynyt pk-yritysten talouden suunnittelu- ja johdon raportointijärjestelmien kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä pk- yritysten laskentatoimesta ja taloushallinnosta yritysjohdolle todellinen apuväline toiminnan suunnitteluun ja valvontaan

Lue lisää »

Mikä on Excelsior?

- Excelsior on raportointijärjestelmä yritysjohdolle

- Yritysjohdon näkymä tulevaisuuteen

- Työkalu yrityksen sisäiseen laskentaan ja taloudellisen tilanteen ennakointiin

- Keskeistä Excelsiorissa on:

  • kannattavuus
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus

Miksi valita Excelsior?

Kokeile ohjelmaa ilmaiseksi

Voit tutustua Excelsior -ohjelmaan 14 päivän ajan. Demo-ohjelma on lähes täydellinen ohjelma, jossa esimerkkiluvut ovat nopean tutustumisen apuna.

14 päivää kokeiluaikaa
Voit vapaasti kokeilla ohjelmaa täysin ilmaiseksi 14 päivän ajan vaikka heti!

Esimerkkiluvut kokeilun apuna
Demo on lähes täydellinen ohjelma, jossa esimerkkiluvut ovat nopean tutustumisen apuna.

Lataa demo-ohjelma!
Lataa Excelsior -demo, niin pääset nopeasti tutustumaan sen toimintoihin

Ota yhteyttä !

Excelsior sovitetaan vastaamaan kunkin yrityksen erityistarpeita ja samalla varmistetaan, että yritys pääsee välittömästi hyödyntämään Excelsior ohjelman eri osa-alueita ja ohjelma tulee heti tukemaan yritysjohtoa toiminnan ohjaamisessa.

Asiakkaitamme

Excelsior ohjelmaa käytetään eri toimialoja edustavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
Katso referenssit !